Gerechtelijke incasso

Indien de betaling toch stagneert

Indien de betaling ondanks onze inzet stagneert, de debiteur geen reactie vertoont of zonder u een adreswijziging te geven, is verhuisd, gaan we over tot het gerechtelijke incassotraject. Dit door de dagvaarding te schrijven en uit te brengen bij de rechtbank van het arrondissement van de gedaagde (uw debiteur).

Binnen 3 dagen betalen

De dagvaarding wordt door de gerechtsdeurwaarder aan de debiteur betekend, om in persoon of bij behoorlijk daartoe gemachtigde te verschijnen ter terechtzitting van de rechtbank. Indien de debiteur nog voor de zitting betaalt, wordt de rechtszaak alsnog afgeblazen en hoeft het griffierecht niet te worden voldaan.

De Dagvaarding

De dagvaarding wordt geschreven en u krijgt een factuur voor het voorschot derde gelde (de betaling van betekening en het griffierecht). Deze kosten worden op de gedaagde (uw debiteur) verhaald en krijgt u na gewin weer terug. Voor het uitbrengen van de dagvaarding bellen wij de debiteur nog een laatste maal om te vertellen wat de kosten worden. Wij brengen de dagvaarding aan en zenden u het voorblad van de betekende dagvaarding. Indien u de betaling van uw debiteur ontvangt meldt u dat ons direct, vervolgens trekken we de dagvaarding in en krijgt u het griffierecht terug.

Doe-het-zelf dagvaarden

Indien gewenst schrijven wij een dagvaarding voor u, die u zelf kunt uitbrengen.

Minimaal 8 dagen

Tussen het betekenen van de dagvaarding aan uw debiteur en de terechtzitting zitten minimaal 8 dagen. In deze periode krijgt u eventueel ook te horen waar uw debiteur, indien hij is verhuist, tegenwoordig woont, om welke reden we de dagvaarding naar een ander adres hebben moeten betekenen.

De zitting

De zitting bestaat uit 2 partijen, wij "de eisende partij" en uw debiteur "de gedaagde partij". De verliezer wordt tevens veroordeeld tot het betalen van de proceskosten. De rechter doet in het vonnis uitspraak uit naam van de Koning, waarbij het voor de hand ligt dat A.H. Incasso gaat rechten om te winnen.

Comparitie van Partijen

In sommige gevallen wil de rechter beide parijen horen in de vorm van een comparitie, alvorens tot een uitspraak te komen. Onze juristen doen dat voor u. U hoeft in principe niets te zeggen. Na de comparitie doet de rechter een uitspraak. Na de uitspraak moet er worden betaald, ook al gaat de debiteur in hoger beroep.

Vonnisexecutie

Wat in het vonnis staat moet ten uitvoer worden gebracht. Wij executeren van het vonnis, waarmee uw debiteur gedwongen wordt te betalen. Indien de debiteur niet vrijwillig wil betalen zal er een beslag op roerende- en onroerende zaken zoals loon, spaarrekening, sociale uitkering, bankrekening, enz. worden gelegd en er kan eventueel aan de rechter lijfsdrang (detentie) worden gevraagd, tot de betaling is voldaan.

Wilt u mij bellen. / Uw Gerechtelijke incasso opdracht

 
incasso bellen faillissementen op geld wachten no cure no pay incasso

bezoekContactgegevens
 


emailIncasso opdracht!
 


bellenWij bellen u binnen 24 uur!
Doch bij spoed
Tel: 0900-244 44 44