Minnelijke incasso

Als de betaling stagneert

Als de betaling ondanks uw sommatie uitblijft, geeft u de vordering uit handen aan A.H. Incasso. Wij brengen uw debiteur per gewone post, SMS, e-mail, aangetekend schrijven, deurwaarders exploot en/of huisbezoek op de hoogte. Tevens sommeren wij de debiteur om binnen 7 dagen te betalen. Een week na de betaling van de debiteur krijgt de opdrachtgever uitbetaald met een afrekening per post.

Binnen 3 dagen betalen

Mocht de betaling uitblijven, dan wordt de debiteur op de 8ste dag gebeld om haar aansprakelijk te stellen, voor haar (wan)gedrag. Tevens adviseren we de debiteur om ons toestemming te geven voor een eenmalige automatische incasso, welke onmiddellijk wordt verwerkt.
Een week na de betaling van de debiteur krijgt de opdrachtgever uitbetaald met een afrekening per post.

Het Kost u niets

Het minnelijke incassotraject is voor de opdrachtgever geheel kosteloos, zoals is omschreven in onze algemene voorwaarden. Indien wij, hoe erg het ook is, in het minnelijke traject aan u moeten meedelen dat "er niets meer te halen valt", dan zijn de kosten voor A.H. Incasso. Dit neemt voor u de drempel weg om A.H. Incasso te hulp te roepen.

Telefonisch, SMS en E-mail aanmanen

Het telefonisch aanmanen is een van onze sterke punten, dat wil zeggen: we vragen telefonisch of de betaling nog wordt gedaan, maar daarnaast ook per SMS en per E-mail. Proefondervindelijk is vastgesteld dat deze communicatie de betaling versneld.

Debiteurenbezoek

Het debiteurenbezoek volgt bij wanbetalers zonder aankondiging vooraf. De buitendienstmedewerker overhandigt de aanmaning en legitimeert zich om op de locatie de betaling in ontvangst te kunnen nemen. Eventueel kan hij een betalingsregeling afspreken en deze vastleggen. Het huisbezoek is zeer effectief.

Gerechtelijke incasso

In gevallen dat de debiteur zich niet aan de afspraken houdt, niet op onze post reageert, verhuist is zonder adreswijziging op te geven, enz., gaan we over tot het gerechtelijke incassotraject.

Wilt u mij bellen. / Uw Minnelijke incasso opdracht

 
incasso bellen faillissementen op geld wachten no cure no pay incasso

bezoekContactgegevens
 


emailIncasso opdracht!
 


bellenWij bellen u binnen 24 uur!
Doch bij spoed
Tel: 0900-244 44 44